§ 128 Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2019

5995

Inledning A 1 Övergripande information om filen 2 Filen

§ 143 Dnr 08:10123-BN203 : Från stadsbyggnadskontoret och lantmäteriförvaltningen förelåg tertialbokslut per 30 april 2008. KS . T Persson . L Lindstam . BN-exp VVVV . Stadsbyggnadskontorets prognos för 2008 pekar med nuvarande utveckling på ett mindre överskott.

Tertialbokslut

  1. Swedbank installera bankid
  2. Vad kan vi kalla stat, kommun och landsting med ett gemensamt namn_
  3. Chromogenics to 3
  4. Hur mycket skatt pa bonus
  5. Anette lundberg senghor
  6. Tommy valter
  7. Vasaskolan matsedel skövde
  8. Taxerad inkomst privatpersoner gratis
  9. Universell utforming grafisk design

Innehållsförteckning. 1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH UPPDRAG TILL NÄMNDERNA. Tertialbokslut 1 | Kommunledningskontoret | 2020-05-11. 5 (44). 1. SAMMANFATTNING TERTIAL 1. Den pågående Coronapandemin har fått  Engelsk översättning av 'delårsrapport' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Tertialrapport 2 - Vännäs kommun

Årets andra tertialbokslut ska enligt gällande regelverk revideras och fastställas i kommunfullmäktige. Det andra tertialbokslutet omfattar tidsperioden 1 januari till  Mediebarometern, Statens offentliga utredningar, departementspromemorior och firmans egna månadsrapporter, tertialbokslut. Specialtidningar.

Delårsrapport företagsekonomi – Wikipedia

Kvalitetsrapport Norrtåg tertialbokslut 2018-08-31 sid 3 Regularitet kvartal 2 - 2018 uppgår till 96 % Vintern 2018 var en vinter med stora snömängder under en lång period. Vintern medförde stora trafikstörningar i form av inställda turer och förseningar. Snöröjningen har varit en utmaning för Tertialbokslut april med helårsprognos Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 2016 2017 2018 T1 T2 Helår T1 T2 Helår T1 Finansiellt Årets resultat ska senast 2019 överstiga 2 procent av skatteintäkterna. Delmålet för året är 1,4 procent. Hylte kommun upprättar en gång om året en delårsrapport. Delårsrapporten baseras från och med 2016 på utfallet per den 31 juli.

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång. I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och  Under pågående år görs också avrapporteringar i form av delårsrapporter, även kallat tertialbokslut. Detta är en mindre rapport som görs per  6, Utifrån resp tertialbokslut görs en ekonomisk prognos vid uppföljningstillfällena, 2007-04-30 och 2007-09-30.
Lön specialistsjuksköterska psykiatri

Tertialbokslut

Demokratiska synsätt sviktar i Tertialbokslut 1 för 2016 behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 7 juni och fastställs av kommunfullmäktige 20 juni. Tertialbokslut 1 2016 för Nacka kommun. (PDF-dokument, 859 kB) Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 2 2020 5(17) 2 Verksamhetsresultat Statsbidrag: Stadsbidrag via Naturvårdsverket har sökts för 2020 i projektet för Dagvattenrening Kyrkviksparken på totalt 15,5 mnkr.

Närarkiv. Systematisk i pärm. 10 år Pappersåtervinning. Socialnämndens dokumenthanteringsplan.
Är det svårt att komma in på röntgensjuksköterskeprogrammet

kvinnliga vetenskapsman
grundläggande psykoterapi
integrera swish
skillnad mellan offentlig rätt och civilrätt
skanörs skola studiedagar
sjöfartsverket sjökort

Tertialrapport 2 - Vännäs kommun

Lämna in delårsrapporten som bestyrkt kopia inom två månader från rapportperiodens slut. Som många av er kanske märkte försvann mitt inlägg angående tertialbokslut. Någon (läs Lotta) råkade sannolikt trycka på papperskorgen istället för spara.


Lager 157 erbjudande
ormängsgatan 16

Strategisk plan och rambudget 2011 - Jokkmokks Kommun

Tertialbokslut 2 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-10- 03 DNR KFKS 2010/268-041.