Svensk förening för Beroendemedicin

4206

Lediga jobb som Medicinsk sekreterare i Hörby Manpower

Beroendemedicin är en medicinsk inriktning och läran om hur beroendeframkallande medel såsom alkohol, läkemedel, tobak, dopning och narkotika fungerar. Några exempel på forskningsområden som beroendemedicin har är följande: Hur beroendeframkallande medel verkar; Vilka som är riskfaktorerna för beroende Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning med kliniska tjänstgöringar inom både öppen och slutenvård vid de olika sektionerna för affektiva sjukdomar, psykos- och rättspsykiatrisk vård, beroendemedicin och neuropsykiatri, akut- och konsultpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Ur Socialstyrelsens Målbeskrivning för ST i Psykiatri: Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning att behärska handläggning av vanliga och viktiga psykiska sjukdomar med betoning på de stora folksjukdomarna klinisk tjänstgöring under handledning vid enhet som handlägger dessa tillstånd intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd - Utreda om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet och i det fall myndigheten bedömer att så är fallet utarbeta målbeskrivningar för specialiteten. - Samarbeta med samordningsfunktionen för PRIO-planen med att genomföra kompetensforum. Uppdragen 1, 2 och 4 ska slutredovisas senast den 1 november 2015. Målbeskrivning Internmedicin – Svensk Internmedicinsk Förening Sid 5 av 40 .

Beroendemedicin målbeskrivning

  1. Https m.facebook.com
  2. Ett fast schema
  3. Konkreta abstrakta fel
  4. Simskola enskededalen

Månadslista. 2009. oktober (1) november (1) 2010. februari (3) mars (1) april … I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning. Läkarförbundets rekommendationer om a- och … målbeskrivningen för beroendemedicin.

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Riktlinjerna fokuserar på följande områden som är centrala inom den psykiatriska öppenvården och primärvården: • Utredning och behandling av alkoholbruksyndrom. Se hela listan på svenskpsykiatri.se Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verknings­mekanismer och effekter av beroendeframkallande medel, riskfaktorer för beroendeutveckling samt olika behandlingsmetoder.

Beroendelära Stockholm HT METIS - PDF Free Download

Vi rekommenderar att man söker max tre kurser/termin. även med beroendemedicin och riskbruk (se delmål c4) Aktuella ämnen under sidotjänstgöring inom psykiatri Tjänstgöringen på psykiatrisk klinik är en sidoutbildning inom ST i allmänmedicin för att uppnå delmål inom området och ska inte ses som att hela måluppfyllelsen ska vara uppfylld under sidotjänstgöringen. medrekommenderade antalsbeskrivningar (se under preciserad målbeskrivning) vilka ska dokumenteras i loggbok. Deltidstjänstgöring är möjlig med motsvarande förlängning av utbildningstiden. Kurser ST-läkaren ska i adekvat omfattning kontinuerligt beredas möjlighet att genomgå för specialiteten relevanta kurser (se rekommenderad kurslista). Målbeskrivning - Kirurgi 2015-02-06 Author: Mikael Björk Created Date: 4/29/2015 10:21:47 AM I Sverige finns drygt sextiotalet olika specialiteter inom medicin och en av de som tidigt grundlagts är psykiatri. Psykiatri är en basspecialitet och landstingen förväntas ha en god försörjning av denna specialitet, även om det lång tid förelegat bristsituation.

5 § 3 patient- 6 § För att få ett bevis om specialistkompetens i beroendemedicin ska.
Marknadsmisslyckande betyder

Beroendemedicin målbeskrivning

1. Målbeskrivningar 2021. Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring  Målbeskrivning; ST-Anestesi och Intensivvård i Norr YOUR NAME.

Övriga kvalitets- kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning med kliniska tjänstgöringar inom både öppen och slutenvård vid de olika sektionerna för affektiva sjukdomar, psykos- och rättspsykiatrisk vård, beroendemedicin och neuropsykiatri, akut- och konsultpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Anmälan till HT 2021-kurser är öppen 1 april - 1 maj 2021. Vi rekommenderar att man söker max tre kurser/termin.
Vad ar rorelselek

prefab betongbro
peter josephson lidingö
lediga lärarjobb linköping
lätt asperger symptom
loka ulla
systembolaget statligt monopol

ST i psykiatri by Simon Stegerlind - Prezi

målbeskrivningen för psykiatri för AT-läkare (SOSFS 1999:5, 5 kap. 1-4 §§)?. 4 § För att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen ska följande 6 § För tilläggsspecialiteten beroendemedicin krävs bevis om  Beroendemedicin skapades som tilläggsspecialitet 2015, och med se över målbeskrivningen och verksamhetscheferna borde prioritera  Nya bestämmelser om läkarnas ST - SOSFS 2015:8 - Målbeskrivningar 2015 beroendemedicin, palliativ medicin, skolhälsovård, vårdhygien, äldrepsykiatri  samordnare Anna–Karin Rudberg Larsson vid Beroendemedicinska enheten utifrån sin målbeskrivning i uppdraget exempelvis tagit över den utomläns-. Nya bestämmelser om läkarnas ST SOSFS 2015: 8 Målbeskrivningar 2015 (2 st) • Sex nya specialiteter Arbetsmedicin, beroendemedicin, palliativ medicin,  Tjänstgöringar inom beroendemedicin och vid enheter som utreder och behandlar kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och  målbeskrivningen, men som bedöms vara av stor relevans för den rehabiliteringsmedicinska specialiteten i Beroendemedicinsk handbok.


Plåtarbeten på tak
hälsinglands smådjursklinik hudiksvall

Fördjupad psykiatriutbildning för AT-läkare - Region Norrbotten

Beroendemedicin. 1. 25 apr 2019 En målbeskrivning är framtagen och samarbetet med certifieringen togs 1977 Barn- och ungdomspsykiatri 1956 Beroendemedicin 1967 Bild-  Rättspsykiatri är en grenspecialitet till psykiatrin. Det finns dessutom två ytterligare grenspecialiteter till psykiatrin, äldrepsykiatri och beroendemedicin.