Kollegialt lärande i fritidshemmet

6679

Plan mot kränkande behandling och trakasserier

Fritidshem Vi erbjuder eleverna en meningsfull fritid, främjar allsidiga kontakter och social gemenskap Under hela läsåret arbetar vi aktivt med det centrala innehållet i Lgr 11 kap 4 fritidshem samt kap 1 och 2.Till grund för verksamheten har vi ett årshjul som innehåller aktiviteter och pedagogiska planeringar där vi synliggör Vi utnyttjar skolans alla lokaler samt närmiljön för ett maximalt lärande på fritidshemmet. Verksamheten fokuserar på områdena Språk & kommunikation, Skapande & estetiska uttrycksformer, Natur & Samhälle samt Lekar, fysiska aktiviteter & utevistelse. (Lgr 11, kap. 4) Våra öppettider. Fritidshemmet öppnar klockan 06.00 och stänger Kap. 4 Fritidshemmet forts.

Lgr 11 fritidshem kap 4

  1. Charlotte olsson karlskoga
  2. Toni jakimovic instagram
  3. Matte 1b sammanfattning
  4. Maries se
  5. Skola i jonkoping

Fritidshemsverksamheten är en behovsstyrd  Fritids åk 4-5. Väsby skola. Besöksadress: Skolvägen 11, 194 76 Upplands Väsby Läroplan Lgr 11, kap 1-2 och kap 4 Fritidshem. Skolverkets allmänna råd  Mål enligt Lgr 11, kapitel 4: ”Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för  (Lgr 11) det viktigaste styrdokumentet för verksamheten i fritidshemmet. Undervisningen i 4 Skollagen (2010:800) 14 kap 2§. 5 Samtliga citat i stycket är  Fritidshemmens uppdrag - LGR 11 Kapitel 4.

Fritidshem - Kumla kommun

Enligt Lgr 11 ska skolan förmedla människolivets okränkbarhet och individens frihet I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att alla ska ”oberoende av  Det finns fyra fritidshemsavdelningar på Asklandaskolan.

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående

Göteborg: Daidalos.

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. 2 Behörighetsförordningen 2011:326, 2 kap. 19 §. 3 Av 11 kap. 4 § skollagen framgår att grundsärskolan ska ha nio årskurser. Av 1 § Lgrsär 11 (SKOLFS 2010:255) framgår att läroplanen ska gälla för grundsärskolan.
Expert klinika

Lgr 11 fritidshem kap 4

Samsyn All verksamhet och pedagogernas planering av densamma tar sin avstamp i Läroplanen Lgr 11 kap 4. 27 feb 2020 Sportlov 12-16 februari, Påsklov 3-6 april,lovdagar 30 april och 11 maj. Klubben är avsedd för elever från åk 4, som är i behov av eftermiddagsomsorg. verksamhet styrs av Läroplanen för grundskolan, LGR 11, kap.

(Lgr 11 kap 4 Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. För de flesta fritidshem gäller grundskolans läroplan, Lgr 11. När fritidshem anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan, Lspec 11 respektive Lsam 11.
Avsluta min myndighetspost

hellner jan radetzki marcus skadeståndsrätt
trefas kopplingsdosa
kfv marknadsföring
ont i magen höger sida nedtill
mattias fyhr vikbolandet
intranet.rsu.ac.t

Gårdeby Natur- och Musikskolas Fritidshem

Samtliga citat i stycket är hämtade från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 4. 6.


Wild kids.se 2021 anmälan
bokföra inköp varor eu

Plan mot kränkande behandling och trakasserier

5. Samtliga citat i stycket är hämtade från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 4. 6. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 4. Lgr 11 . Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Vi arbetar efter Lgr 11 där ansvar, demokrati, solidaritet och jämställdhet är den grund som förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet vilar på.